Een kijkje achter de schermen bij de opnames voor de Ontzorgexperts-commercial

In de commercial voor Ontzorgexperts ziet u een echtpaar dat interesse heeft in woningaanpassingen. De mijnheer en mevrouw in kwestie heten Jan en Ida, al veertig jaar getrouwd en woonachtig in Brabant. Zij bevinden zich daadwerkelijk in een fase van hun leven waarin de kwaliteit van leven mede wordt bepaald door het comfort in huis. De opnames zijn in hun eigen huis gemaakt, met hun echte kleinkinderen Sam en Esmée. En dat is zichtbaar: de warmte spat van het scherm af!
Jan en Ida

Huis op z’n kop

“Het was geweldig leuk om eens mee te maken hoe die opnames in zijn werk gaan”, aldus Jan. “Zoveel mensen om die ene minuut film op te nemen, en al die apparatuur. Het is echt precisiewerk. Onze kleinkinderen hebben het ook heel goed gedaan. Die kleine Esmée vervulde haar rolletje zonder morren. En Sam stond te stralen, zo leuk vond hij het.”

Ook Ida was enthousiast: “Als vrouw is het sowieso leuk om eens professioneel te worden opgemaakt. De sfeer was bovendien zo relaxed dat ik totaal niet nerveus was. En het huis stond weliswaar op z’n kop, maar dat was zo weer opgeruimd.”

Uitnodigen zonder camera’s

De producten die in de commercial worden getoond, zijn ook daadwerkelijk geïnstalleerd. Jan: “Wij komen op een leeftijd dat je gaat nadenken over bepaalde voorzieningen in huis. Een bewakingscamera bij de voordeur, een nieuwe eengreepskraan met infrarood sensor, een open haard op gas met afstandsbediening: wij vinden het erg prettig allemaal. Ik heb lichte reumatische klachten die waarschijnlijk alleen maar erger worden, dus we zullen de Ontzorgexperts vast nog eens uitnodigen voor andere aanpassingen. Maar dan wel zonder camera’s!”

Wilt u de commercial nog eens bekijken? Ga naar de homepage!


GasNed-leden lovend over Ontzorgexperts

Ontzorgexperts is een initiatief van GasNed, de coöperatieve back-office voor ruim 240 installatiebedrijven in Nederland. Een deel van die bedrijven was op vrijdag 16 januari 2015 aanwezig in Nieuwegein voor een presentatie van het concept.

Presentatie

Tijdens de presentatie werd de commercial vertoond, en er werd uiteen gezet hoe de installatiebedrijven ondersteund kunnen worden. Zo kunnen zij gebruik maken van informatiepakketten voor consumenten, die onder andere via deze website te bestellen zijn. Ook is beurs- en promotiemateriaal beschikbaar, om ook in de directe omgeving van het bedrijf presentaties te verzorgen. Alles is er hierbij op gericht om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Drempel verlagen

“Met dit concept verwacht ik klanten in mijn omgeving goed te kunnen bedienen”, aldus een van de GasNed-leden. “Als installatiebedrijf kom je veel bij mensen thuis en hoor je veel, maar ze zien ons toch vaak als ‘de partij voor de verwarming of badkamer’. Terwijl wij al enorm veel kennis hebben van producten gericht op comfortabel wonen. Als Ontzorgexpert verlagen we de drempel en beschikken we over goede informatiematerialen. Als kleiner installatiebedrijf ontwikkel je zoiets niet zelf. Terwijl goede communicatie hard nodig is om het vertrouwen van klanten te winnen.”

Verdieping en verbreding van kennis

Installatiebedrijven die zich Ontzorgexpert willen noemen, dienen wel eerst aanvullende cursussen en trainingen te volgen. Deze zijn gericht op verdieping en verbreding van de kennis rondom alle beschikbare producten, in relatie tot de behoeften die moderne 55-plussers hebben. Op deze manier verzekeren wij de doelgroep van betrouwbaar en kundig advies. Diverse bedrijven hebben dit traject reeds afgerond, vele bedrijven zijn momenteel bezig zich te kwalificeren.

Op deze pagina kunt u opzoeken welke bedrijven bij u in de buurt zich al Ontzorgexpert mogen noemen.


Kabinet stimuleert regionale samenwerking om langer thuis te wonen

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben de mogelijkheden in kaart gebracht om ouderen en mensen die zorg nodig hebben langer thuis te laten wonen. Hun plan Langer thuis wonen concentreert zich op het stimuleren van regionale samenwerking. Mogelijke knelpunten zullen zich naar verwachting regionaal voordoen en dus daar opgelost moeten worden. Het gaat om mogelijkheden voor wonen en zorg dicht bij de mensen, hun netwerk en hun buurt.

Langer thuis wonen

Sinds de jaren ’80 willen ouderen langer thuis wonen of in kleinschalige woonvormen. De traditionele tegenstelling tussen thuis wonen of in een grote instelling vervaagt. De verwachting is dat in 2040 achter elke vijfde voordeur een 75-plusser woont. De vraag naar de huidige verzorgingstehuizen neemt af en tegelijkertijd zal een deel van het zorgaanbod vernieuwd worden om aan de wensen van mensen te voldoen. Dat is door (technologische) innovaties steeds beter mogelijk. Voor mensen met een zware zorgbehoefte is altijd een plek in een instelling.

Nieuwe rolverdeling

De rolverdeling tussen overheden, woningaanbieders en de zorg verandert. Gemeenten krijgen de regierol en zullen met zorgaanbieders, woningcorporaties en zorgkantoren overleggen over de aansluiting van vraag en aanbod op het terrein van wonen en zorg. Gemeenten en woningcorporaties werken samen om geschikte woonruimte voor hun huurders te realiseren. Het Rijk zorgt voor de juiste randvoorwaarden zodat vraag en aanbod op de woningmarkt beter op elkaar kunnen aansluiten. Op het ombouwen van leegstaande verzorgingshuizen naar zelfstandig zorgvastgoed is de korting op de verhuurderheffing van toepassing. Het gaat om een korting van 10.000 euro per omgebouwde wooneenheid. Mensen zullen zelf meer moeten anticiperen op het ouder worden en wat dit betekent voor hun toekomstige woonwensen.

Mantelzorgwoningen vergunningvrij

Het kabinet wil het mogelijk maken mantelzorgwoningen vergunningvrij aan te bouwen of op dezelfde kavel te zetten zijn. De bouw van mantelzorgwoningen wordt vergelijkbaar met een garage of een tuinhuis, waarvoor ook geen vergunning nodig is.

Dit is een verkorte versie van een artikel van de Rijksoverheid, gepubliceerd op 04-06-2014. Het volledige artikel vindt u hier (opent in nieuw scherm).